شاعر و مترجم

مطالب زیر بر اساس آرشیو لیست شده اند.

تصویر: بیوگرافی

بیوگرافی


بهمن حبیبی در شهر سنندج به دنیا آمد و درس خواندن را در مدارس هدایت و مهرگان آغاز کرد آن را در دبیرستان بوعلی ادامه داد و ناتمام...

  • ۰
  • ۱۳۱۵