شاعر و مترجم

مطالب زیر بر اساس آرشیو لیست شده اند.

تصویر: جنگ

جنگ


جنگ را تجربه کردیم با دسته‌های کابوس در پرواز به روز و به شب حتی در خواب‌هایمان خواب‌های جنگ‌زده نطفه‌های جنگ بر تن می‌روید و از جنگ تا صلح...

  • ۲
  • ۱۸۳۰
تصویر: نقدی بر شعر بانو

نقدی بر شعر بانو


بانو جدی‌تر باش تا کودکان به خدا نزدیک شوند: بنگ‌بنگ. بانو کودکان پستان‌های پر شیرت را انتظار می‌کشند: بنگ‌بنگ. بانو کودکان از پستان‌هایت شیرمست می‌شوند: بنگ‌بنگ. ساختار شعر بانو...

  • ۰
  • ۸۳۳
تصویر: معرفی کتاب

معرفی کتاب


بعد از چاپ کتاب عشق شاعرانه در سال ۹۷ از بهمن حبیبی، اخیراً مجموعه اشعار مائده‌های جنگ و صلح از ایشان منتشر شده است. این مجموعه مشتمل بر پنجاه...

  • ۰
  • ۷۳۷
تصویر: نقدی بر شعر باران

نقدی بر شعر باران


باران شعر باران مانند شعرهای بسیاری در مجموعه مائده‌های جنگ و صلح در مورد طبیعت و جلوه‌های مختلف آن است. باران که “همواره تر می‌کند” و قدم زدن در...

  • ۰
  • ۶۹۸