شاعر و مترجم

مطالب زیر بر اساس آرشیو شعر لیست شده اند.

تصویر: مجموعه شعر کارناوال

مجموعه شعر کارناوال


کتاب مجموعه شعر کارناوال در 208 صفحه و 62 شعر منتشر شد. 

  • ۰
  • ۶۴
تصویر: شعر بلند سخن زایش‌‌گاه زندگی

شعر بلند سخن زایش‌‌گاه زندگی


شعر بلند سخن زایش‌‌گاه زندگی در 59 صفحه  منتشر شد. 

  • ۰
  • ۶۳
تصویر: من خود را متهم می کنم

من خود را متهم می کنم


کتاب مجموعه اشعار من خود را متهم می کنم منتشر شد.

  • ۰
  • ۶۹۲
تصویر: جنگ

جنگ


جنگ را تجربه کردیم با دسته‌های کابوس در پرواز به روز و به شب حتی در خواب‌هایمان خواب‌های جنگ‌زده نطفه‌های جنگ بر تن می‌روید و از جنگ تا صلح...

  • ۲
  • ۱۸۳۰
تصویر: عشق شاعرانه

عشق شاعرانه


  ۲- رستاخیز سرمایی به درونش می‌خلد دلش را خنج می‌زند سرش را به تاریکی درمی‌نشاند، اما دستش را از دست رها نکرد دستی کش محافظت می‌کرد از افتادن...

  • ۰
  • ۱۳۸۴