شاعر و مترجم

مطالب زیر بر اساس آرشیو نقد و بررسی لیست شده اند.

تصویر: نقدی بر شعر “مائده‌های جنگ و صلح”

نقدی بر شعر “مائده‌های جنگ و صلح”


نقدی بر شعر “مائده‌های جنگ و صلح” شعر مائده‌های جنگ و صلح در حوزه ادبیات جنگ نمی‌گنجد چرا که به جنگ خاصی در مقطع خاصی از تاریخ اشاره نمی‌کند....

  • ۰
  • ۷۰
تصویر: نقدی بر شعر بانو

نقدی بر شعر بانو


بانو جدی‌تر باش تا کودکان به خدا نزدیک شوند: بنگ‌بنگ. بانو کودکان پستان‌های پر شیرت را انتظار می‌کشند: بنگ‌بنگ. بانو کودکان از پستان‌هایت شیرمست می‌شوند: بنگ‌بنگ. ساختار شعر بانو...

  • ۰
  • ۸۳۲
تصویر: نقدی بر شعر باران

نقدی بر شعر باران


باران شعر باران مانند شعرهای بسیاری در مجموعه مائده‌های جنگ و صلح در مورد طبیعت و جلوه‌های مختلف آن است. باران که “همواره تر می‌کند” و قدم زدن در...

  • ۰
  • ۶۹۸
تصویر: نقدی بر شعر پیری

نقدی بر شعر پیری


  کمتر فیلسوف، نویسنده و شاعری را می‌توان یافت که در آثار خود از مرگ سخن نگفته باشد، اینکه مرگ چیست و چرا ما انسان‌ها می‌میریم؟ اینها از جمله...

  • ۰
  • ۹۸۰