شاعر و مترجم

مطالب زیر بر اساس آرشیو بهمن حبیبی لیست شده اند.

تصویر: مجموعه شعر کارناوال

مجموعه شعر کارناوال


کتاب مجموعه شعر کارناوال در 208 صفحه و 62 شعر منتشر شد. 

 • ۰
 • ۶۳
تصویر: شعر بلند سخن زایش‌‌گاه زندگی

شعر بلند سخن زایش‌‌گاه زندگی


شعر بلند سخن زایش‌‌گاه زندگی در 59 صفحه  منتشر شد. 

 • ۰
 • ۶۳
تصویر: جنگ

جنگ


جنگ را تجربه کردیم با دسته‌های کابوس در پرواز به روز و به شب حتی در خواب‌هایمان خواب‌های جنگ‌زده نطفه‌های جنگ بر تن می‌روید و از جنگ تا صلح...

 • ۲
 • ۱۸۳۰
تصویر: معرفی کتاب

معرفی کتاب


بعد از چاپ کتاب عشق شاعرانه در سال ۹۷ از بهمن حبیبی، اخیراً مجموعه اشعار مائده‌های جنگ و صلح از ایشان منتشر شده است. این مجموعه مشتمل بر پنجاه...

 • ۰
 • ۷۳۷
تصویر: نقدی بر شعر باران

نقدی بر شعر باران


باران شعر باران مانند شعرهای بسیاری در مجموعه مائده‌های جنگ و صلح در مورد طبیعت و جلوه‌های مختلف آن است. باران که “همواره تر می‌کند” و قدم زدن در...

 • ۰
 • ۶۹۸
تصویر: نقدی بر شعر پیری

نقدی بر شعر پیری


  کمتر فیلسوف، نویسنده و شاعری را می‌توان یافت که در آثار خود از مرگ سخن نگفته باشد، اینکه مرگ چیست و چرا ما انسان‌ها می‌میریم؟ اینها از جمله...

 • ۰
 • ۹۸۰
تصویر: عشق شاعرانه

عشق شاعرانه


  ۲- رستاخیز سرمایی به درونش می‌خلد دلش را خنج می‌زند سرش را به تاریکی درمی‌نشاند، اما دستش را از دست رها نکرد دستی کش محافظت می‌کرد از افتادن...

 • ۰
 • ۱۳۸۴
تصویر: معرفی کتاب

معرفی کتاب


      کتاب عشق شاعرانه در هشتاد صفحه یک شعر بلند می‌باشد که دارای ده قسمت است و هر قسمت دارای عنوانی می‌باشد. شعر در عین حال که...

 • ۰
 • ۷۶۵
تصویر: بیوگرافی

بیوگرافی


بهمن حبیبی در شهر سنندج به دنیا آمد و درس خواندن را در مدارس هدایت و مهرگان آغاز کرد آن را در دبیرستان بوعلی ادامه داد و ناتمام...

 • ۰
 • ۱۳۱۵