شاعر و مترجم

مطالب زیر بر اساس آرشیو زبان مادری لیست شده اند.

تصویر: آیا ممکن است زبان مادری خود را فراموش کنیم؟

آیا ممکن است زبان مادری خود را فراموش کنیم؟


فردی را تصور کنید که پس از سال‌ها اقامت در یک کشور خارجی نمی‌تواند، پیام متنی که از یکی از اعضای خانواده‌اش دریافت کرده را درک کند. احساس بیگانه...

  • ۰
  • ۱۱۴۷