شاعر و مترجم

مطالب زیر بر اساس آرشیو شعر مدرن لیست شده اند.

تصویر: مجموعه شعر کارناوال

مجموعه شعر کارناوال


کتاب مجموعه شعر کارناوال در 208 صفحه و 62 شعر منتشر شد. 

  • ۰
  • ۶۴
تصویر: شعر بلند سخن زایش‌‌گاه زندگی

شعر بلند سخن زایش‌‌گاه زندگی


شعر بلند سخن زایش‌‌گاه زندگی در 59 صفحه  منتشر شد. 

  • ۰
  • ۶۴
تصویر: من خود را متهم می کنم

من خود را متهم می کنم


کتاب مجموعه اشعار من خود را متهم می کنم منتشر شد.

  • ۰
  • ۶۹۲