شاعر و مترجم
تصویر: کارناوال زندگی

کارناوال زندگی


کارناوال جای هنرنمایی”صاحب‌منصبان عالی‌جای و زرین‌پای/…/ و دلقکانی زبان‌آور/ از هر دستی/ پدر روحانی/…بانک‌دار شکم‌آورده، زن روسپی/ سرباز یک پا، ملکه یائسه، وزیر دیوانه، پادشاه اخته” است که هر...

 • ۰
 • ۵۷
تصویر: مجموعه شعر کارناوال

مجموعه شعر کارناوال


کتاب مجموعه شعر کارناوال در 208 صفحه و 62 شعر منتشر شد. 

 • ۰
 • ۶۴
تصویر: شعر بلند سخن زایش‌‌گاه زندگی

شعر بلند سخن زایش‌‌گاه زندگی


شعر بلند سخن زایش‌‌گاه زندگی در 59 صفحه  منتشر شد. 

 • ۰
 • ۶۳
تصویر: نقدی بر شعر “مائده‌های جنگ و صلح”

نقدی بر شعر “مائده‌های جنگ و صلح”


نقدی بر شعر “مائده‌های جنگ و صلح” شعر مائده‌های جنگ و صلح در حوزه ادبیات جنگ نمی‌گنجد چرا که به جنگ خاصی در مقطع خاصی از تاریخ اشاره نمی‌کند....

 • ۰
 • ۷۰
تصویر: من خود را متهم می کنم

من خود را متهم می کنم


کتاب مجموعه اشعار من خود را متهم می کنم منتشر شد.

 • ۰
 • ۶۹۲
تصویر: جنگ

جنگ


جنگ را تجربه کردیم با دسته‌های کابوس در پرواز به روز و به شب حتی در خواب‌هایمان خواب‌های جنگ‌زده نطفه‌های جنگ بر تن می‌روید و از جنگ تا صلح...

 • ۲
 • ۱۸۳۰
تصویر: نقدی بر شعر بانو

نقدی بر شعر بانو


بانو جدی‌تر باش تا کودکان به خدا نزدیک شوند: بنگ‌بنگ. بانو کودکان پستان‌های پر شیرت را انتظار می‌کشند: بنگ‌بنگ. بانو کودکان از پستان‌هایت شیرمست می‌شوند: بنگ‌بنگ. ساختار شعر بانو...

 • ۰
 • ۸۳۳
تصویر: معرفی کتاب

معرفی کتاب


بعد از چاپ کتاب عشق شاعرانه در سال ۹۷ از بهمن حبیبی، اخیراً مجموعه اشعار مائده‌های جنگ و صلح از ایشان منتشر شده است. این مجموعه مشتمل بر پنجاه...

 • ۰
 • ۷۳۷
تصویر: نقدی بر شعر باران

نقدی بر شعر باران


باران شعر باران مانند شعرهای بسیاری در مجموعه مائده‌های جنگ و صلح در مورد طبیعت و جلوه‌های مختلف آن است. باران که “همواره تر می‌کند” و قدم زدن در...

 • ۰
 • ۶۹۸
تصویر: نقدی بر شعر پیری

نقدی بر شعر پیری


  کمتر فیلسوف، نویسنده و شاعری را می‌توان یافت که در آثار خود از مرگ سخن نگفته باشد، اینکه مرگ چیست و چرا ما انسان‌ها می‌میریم؟ اینها از جمله...

 • ۰
 • ۹۸۰
تصویر: عشق شاعرانه

عشق شاعرانه


  ۲- رستاخیز سرمایی به درونش می‌خلد دلش را خنج می‌زند سرش را به تاریکی درمی‌نشاند، اما دستش را از دست رها نکرد دستی کش محافظت می‌کرد از افتادن...

 • ۰
 • ۱۳۸۴
تصویر: معرفی کتاب

معرفی کتاب


      کتاب عشق شاعرانه در هشتاد صفحه یک شعر بلند می‌باشد که دارای ده قسمت است و هر قسمت دارای عنوانی می‌باشد. شعر در عین حال که...

 • ۰
 • ۷۶۵